Normativa del Parc

//mambaparc.com/wp-content/uploads/2019/03/DSC06326.jpg
Normes de seguretat, higiene i Convivència del Parc

Per JUGAR és imprescindible portar mitjons.

És OBLIGATORI deixar les sabates als PENJADORS DE RECEPCIÓ, no en els cotxets, cafeteria, ni en cap altre espai del Parc. Les sabates que es trobin fora de les bosses es duran a recepció i als seus amos es facturarà l'horari de joc que correspongui.

És OBLIGATORI que tots els nens/es portin visible a la seva roba el tiquet adhesiu individual del parc.

IMPORTANT! Per jugar al Parc, és imprescindible treure el tiquet a recepció o bé tenir una invitació a un aniversari. Els germans dels convidats no poden jugar lliurement al Parc sense treure el tiquet o sense ser així mateix convidats a la celebració. Gràcies per la vostra col·laboració!

No s'han d'enganxar els tiquets adhesius a les targetes plastificades que es lliuren a l'entrar al parc.

Per normativa sanitària, no està permès portar ni consumir menjar o beguda de l'exterior, excepte per als nadons.

Per raons de seguretat i higiene, no s'ha de treure ni menjar ni gots de vidre fora de Cafeteria. Especialment, el vidre pot comportar un risc per als nens/es en cas de trencament; i les restes de menjar embruten la moqueta on els nens / es juguen. Per la mateixa raó, no s'ha de menjar llaminadures al recinte de joc i tampoc pipes a Cafeteria

No està permesa l'entrada d'adults dins del recinte de jocs, excepte els dies permesos per Mamba Parc. En el cas de la zona de petits, l'entrada d'adults es farà a criteri del monitor/a encarregat/da.

No està permès deixar sols els nens / es i absentar-se del parc.

PROHIBIT FUMAR en tot el recinte del parc.

Disposem d'una assegurança de responsabilitat civil de l'empresa, el que exclou el mal ús de les instal·lacions que menors o adults puguin fer. Els pares o adults han d'estar pendents dels nens / es. El personal del Parc vetlla pel bon funcionament de les instal·lacions i de cada zona de joc, però no supervisa a cada nen / a de manera individual. El Parc no és un col·legi ni una guarderia infantil. Els pares o tutors dels menors són els seus responsables, en tant que l'empresa ho és del bon estat i ús de les instal·lacions. Gràcies per la vostra col·laboració.

És molt important utilitzar cada espai de joc com correspon i obeir les indicacions del personal del Parc. En cas que no es fes així, l'Empresa declinaria la seva responsabilitat.

Recomanem no portar objectes que es puguin trencar o perdre: mòbils, ulleres, joies etc, quan es juga dins el recinte de jocs.

No som responsables dels objectes perduts dins el Parc. Els objectes trobats es guarden a recepció durant dos mesos, passat aquest temps, els donem a una ONG.

L'Empresa declina tota responsabilitat per l'incompliment de les normes, aplicant les actuacions que dicti la llei vigent.

Tot el Parc disposa de càmeres de vídeo vigilància.

GRÀCIES per respectar les normes!

RESERVAT EL DRET D'ADMISSIÓ

//mambaparc.com/wp-content/uploads/2019/03/jocs.jpg
//mambaparc.com/wp-content/uploads/2019/03/mp.jpg